Preskocit navigáciu

ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016


ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016
V utorok 28. februára sa v priestoroch Duklianskych kasární privítaním a podaním hlásenia veliteľovi sídla prezidenta SR plukovníkovi Norbertovi Kádekovi začal slávnostný akt vyhodnotenia činnosti útvaru za výcvikový rok 2016.

Veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Miroslav Ištván vo svojom prejave zhodnotil hlavné úlohy útvaru plnené vo výcvikovom roku 2016 a informoval kľúčový personál útvaru o hlavných úlohách výcvikového roka 2017.
 
,,Čestná stráž prezidenta SR vo výcvikovom roku 2016 plnila úlohy v súlade so svojim poslaním. Základnou prioritou bolo plnenie úloh súvisiacich s prípravou a vykonávaním vojenských pôct pri zabezpečovaní štátnych protokolárnych akcií prezidenta SR. Významným merateľným ukazovateľom činnosti útvaru bolo zabezpečenie 600 štátnych a protokolárnych aktivít, vrátane zabezpečenia štátneho pohrebu prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky Michala Kováča. Čestná stráž prezidenta SR zvládla aj túto úlohu na vysokej profesionálnej úrovni,“ zdôraznil na úvod svojho vystúpenia veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Miroslav Ištván.
 
Po úvodnom slove veliteľa Čestnej stráže prezidenta SR sa slova ujali kľúčoví funkcionári útvaru, ktorí vo svojom príspevku vyhodnotili plnenie úloh útvaru po oblastiach:
 
 
I.     Kontrolná činnosť ČS PSR
II.    Zabezpečenie výcviku a štátnych protokolárnych aktivít
III.   Personálna práca
IV.   Finančno-ekonomické zabezpečenie
V.    Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností a KIS
VI.   Aktivity prezentácie ČS PSR na verejnosti
VII.  Logistika
VIII. Vyhodnotenie disciplíny a využívanie disciplinárnej praxe
IX.  Oblasť kariérneho a odborného vzdelávania mužstva a poddôstojníkov ČS PSR
X.    Zdravotnícke zabezpečenie ČS PSR
 
 
Na záver jednotlivých vystúpení sa prítomným prihovoril veliteľ sídla prezidenta SR plukovník Norbert Kádek, ktorý sa v mene náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR brigádneho generála Vladimíra Šimka poďakoval všetkým príslušníkom útvaru za kvalitné plnenie úloh vo výcvikovom roku 2016.
 
,,Verím, že aj vo výcvikovom roku 2017 budete úspešne pokračovať v šírení dobrého mena pána prezidenta, Čestnej stráže prezidenta SR a Ozbrojených síl SR. K tomu Vám zo srdca želám veľa zdravia, rodinnej pohody, elánu a entuziazmu, dobré pracovné prostredie a priateľské vzťahy,“ uviedol vo svojom záverečnom vystúpení veliteľ sídla prezidenta SR.
 
Na záver vyhodnotenia výcvikového roka 2016 sa v priestoroch kuchynsko-jedálenského bloku uskutočnil slávnostný obed.
 

ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016ČS PSR hodnotila výcvikový rok 2016

Autor: kpt. Ing. Andrea Rišianová , Foto: kpt. Ing. Andrea Rišianová - Dátum: 01.03.2017
Čítanosť: 462
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share